Kennismaken met CTM-medicijnen: wat zijn de voordelen, bijwerkingen, tot aan de vereiste dosering?

CTM-medicijnen worden meestal gebruikt om allergieproblemen te behandelen, maar ze kunnen ook symptomen van koorts verlichten, weet je! Het gebruik ervan moet echter specifiek worden voorgeschreven door een arts met een vooraf bepaalde dosis.

Als u CTM-medicijnen wilt gebruiken, is het noodzakelijk om een ​​deskundige arts te raadplegen omdat dit enkele bijwerkingen heeft. Laten we de volledige uitleg bekijken voor meer informatie.

Lees ook: Droge en jeukende huidaandoeningen? Kom op, bekijk enkele van de oorzaken van dermatitis

Wat is CTM-medicijn?

CTM is een antihistaminicum dat vaak wordt gebruikt als medicijn om symptomen van allergieën, hooikoorts en verkoudheid te verlichten. Deze symptomen zijn onder meer huiduitslag, tranende ogen, jeukende ogen, hoesten, loopneus en niezen.

Over het algemeen werken deze medicijnen door bepaalde natuurlijke stoffen of histamine te blokkeren die het lichaam maakt tijdens een allergische reactie.

Door andere lichaamseigen stoffen of acetylcholine te blokkeren, helpt het een deel van de lichaamsvloeistoffen af ​​te voeren om symptomen zoals tranende ogen en loopneus te verlichten.

Dit product is niet gegarandeerd veilig en effectief bij kinderen jonger dan 6 jaar. Gebruik daarom geen CTM-medicijnen om verkoudheidssymptomen te behandelen bij kinderen van 6 jaar en jonger, tenzij specifiek voorgeschreven door een arts.

Sommige producten, in de vorm van tabletten of capsules, worden niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar. Vraag uw arts of apotheker om meer informatie over het veilige gebruik van het product.

Hoe het juiste CTM-medicijn te gebruiken?

Gemeld door WebMD, als u het product vrijelijk gaat gebruiken, lees dan zorgvuldig alle instructies op het product voordat u het gebruikt. Raadpleeg onmiddellijk uw arts of apotheker als u vragen heeft over het benodigde recept.

Hoe het eenvoudig te consumeren door de medicijntabletten, capsules of in vloeibare vorm in te nemen en via de mond binnen te gaan, met of zonder voedsel. Volg de aanwijzingen voor het gebruik van de juiste dosis op het etiket of zoals aanbevolen door een professionele arts.

CTM-medicijnen kunnen worden ingenomen met aanvullend voedsel of melk als maagklachten optreden. Als u een lange capsule inneemt, slik deze dan in zijn geheel door en plet of kauw deze niet, omdat deze dan langer vrijkomt.

Door het medicijn fijngemaakt of gekauwd te nemen, kan het hele medicijn in één keer vrijkomen, waardoor het risico op bijwerkingen toeneemt.

Scheid de tabletten ook niet, tenzij u een breukstreep heeft of een arts u dat zegt. Slik de tablet heel of in stukjes door zonder hem te pletten of te kauwen,

Als het medicijn in vloeibare vorm wordt ingenomen, gebruik dan een medicijnmeetapparaat om de dosis zorgvuldig te bepalen. Gebruik geen eetlepel en schud de fles altijd voor gebruik.

De dosering van CTM-medicijnen is over het algemeen gebaseerd op leeftijd, medische toestand en respons op de therapie.

Verhoog uw dosis niet of neem uw CTM-medicatie niet vaker dan uw arts aanbeveelt of zonder medische toestemming. Neem uw medicatie regelmatig in, of neem het elke dag op hetzelfde tijdstip in om te onthouden.

Overdosering kan optreden als u uw gebruikelijke dosis vergeet. Neem daarom onmiddellijk contact op met de arts voor een juiste behandeling als de aandoening aanhoudt of erger wordt.

Wat zijn de bijwerkingen van het gebruik van CTM-medicijnen?

Na het innemen van CTM-medicijnen kunnen gebruikers meestal vrij vaak voorkomende bijwerkingen ervaren.

Enkele van de vaak voorkomende bijwerkingen zijn slaperigheid, duizeligheid, constipatie, maagpijn, wazig zien en een droge mond of keel. Als een van deze effecten aanhoudt of verergert, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Raadpleeg uw arts als u ernstige bijwerkingen heeft, waaronder mentale of stemmingswisselingen, moeite met plassen en een onregelmatige hartslag. Roep meteen medische hulp in als u zeer ernstige bijwerkingen heeft, waaronder toevallen.

Zeer ernstige allergische reacties op dit medicijn zijn zeldzaam, maar roep onmiddellijk medische hulp in als ze zich voordoen. Symptomen van een ernstige allergische reactie kunnen zijn: uitslag, jeuk of zwelling, vooral van het gezicht, de tong en de keel, ernstige duizeligheid en ademhalingsmoeilijkheden.

Om een ​​droge mond te verlichten, kunt u snoep zuigen, kauwgom kauwen of meer water drinken. Laat u onmiddellijk controleren als de symptomen niet verdwijnen.

Zijn er mogelijke interacties met andere medicijnen?

Geneesmiddelinteracties zullen over het algemeen de manier waarop ze werken veranderen of het risico op ernstige bijwerkingen verhogen. De kans op interacties tussen geneesmiddelen is echter erg klein, dus het is noodzakelijk om verder met een arts te praten.

Houd een lijst bij van de producten die u gebruikt, inclusief geneesmiddelen op recept of zonder recept en kruidenproducten van uw arts. Begin, stop of verander de dosis van geen enkele medicatie zonder toestemming van uw arts.

Welnu, sommige producten die met dit medicijn kunnen interageren, zijn actuele antihistaminica voor de huid, zoals difenhydraminecrèmes, zalven en sprays. Vertel het uw arts of apotheker als u andere producten gebruikt die slaperigheid veroorzaken.

Geneesmiddelen die slaperigheid kunnen veroorzaken, zijn onder meer medicijnen tegen opioïde pijn zoals codeïne en hydrocodon, alcohol, marihuana, slaappillen en spierverslappers.

Controleer de etiketten van alle medicijnen die u gebruikt, zoals medicijnen tegen hoest en verkoudheid. Dit komt omdat het product ingrediënten kan bevatten die slaperigheid veroorzaken.

Chloorfeniramine of CTM lijkt erg op dexchloorfeniramine, dus vermijd het samen gebruiken van deze twee geneesmiddelen. Vraag uw apotheker naar producten die veilig zijn om te gebruiken.

Dit geneesmiddel kan interfereren met bepaalde laboratoriumtests, waaronder huidallergietests, waardoor de testresultaten vals zijn. Zorg ervoor dat laboratoriumpersoneel en alle artsen weten of u dit geneesmiddel gebruikt.

Wat is de dosering voor chloorfenamine?

De dosis van het CTM-medicijn wordt meestal gegeven op basis van de leeftijd en medische toestand van de patiënt. Enkele van de verschillende doses die artsen aan volwassenen kunnen geven, zijn de volgende:

Gebruikelijke dosering van CTM-medicijnen voor volwassenen voor allergieën

Voor het gebruik van CTM-geneesmiddelen in tablet- of siroopvorm wordt gewoonlijk om de 4 tot 6 uur maximaal 4 mg oraal ingenomen.

Continue afgifte vereist in het algemeen 8 tot 12 uur indien nodig of 16 mg oraal eenmaal daags. De maximale dosis die gegeven kan worden is 32 mg per dag.

Gebruikelijke dosis voor volwassenen voor allergische reacties

De injecteerbare oplossing voor allergische reacties op bloed- of plasma-infusies is van 10 tot 20 mg. Gewoonlijk wordt toediening gedaan met behulp van intraveneuze, intramusculaire of subcutane injectie als een enkele dosis.

Allergische aandoeningen zonder complicaties

Volwassenen met ongecompliceerde allergieën kunnen het medicijn krijgen in een dosis van 5 tot 20 mg met intraveneuze, submusculaire of subcutane injectie als een enkele dosis. Ondertussen is de maximale dosis die per injectie kan worden gegeven 40 mg per dag.

Gebruikelijke pediatrische dosis voor allergische rhinitis

De dosering voor kinderen van 3 maanden tot 5 maanden voor het medicijn in de vorm van een siroop is 0,5 mg oraal om de 12 uur. Terwijl voor kinderen van 6 tot 8 maanden de siroop om de 12 uur tot 1 mg oraal wordt toegediend.

De dosering van CTM-siroop voor kinderen van 9 tot 18 maanden is 1 tot 1,5 mg oraal om de 12 uur. Welnu, voor kinderen van 18 tot 6 jaar wordt om de 12 uur maar liefst 2 mg oraal toegediend. Raadpleeg ook uw arts om de juiste dosis voor uw kind te bepalen.

Kinderen van 2 tot 5 jaar, toediening van tabletten of siroop is 1 mg om de 4 tot 6 uur. Continue afgifte 2 mg oraal tweemaal daags en niet meer dan 8 mg gedurende 24 uur met een maximale dosis van 6 mg per dag.

Leeftijd 6 tot 11 jaar, bij gebruik van tabletten of siroop ongeveer 2 mg om de 4 tot 6 uur. Voor aanhoudende afgifte is een orale dosis van 4 tot 8 mg tweemaal daags vereist en niet meer dan 16 mg binnen 24 uur of 8 mg oraal gedurende de dag.

Als het kind 12 jaar of ouder is, is de tablet of siroop 4 mg oraal om de 4 tot 6 uur. Continue afgifte vereist gewoonlijk 8 tot 16 mg oraal om de 8 tot 12 uur indien nodig of 16 mg oraal eenmaal per dag indien nodig.

Gebruikelijke pediatrische dosis voor allergische reacties

De CTM-injectieoplossing voor kinderen van 2 tot 11 jaar is 0,35 mg per dag in verdeelde doses om de 4 tot 6 uur indien nodig.

Kinderen van 12 jaar of ouder, allergische reactie op bloed- of plasma-infusie is 10 tot 20 mg via intraveneuze, intramusculaire of subcutane injectie als een enkele dosis.

Ongecompliceerde allergische aandoeningen vereisen 5 tot 20 mg via intraveneuze, intramusculaire of subcutane injectie als een enkele dosis. De maximale dosis per injectie is 40 mg per dag.

Tabletten of siroop geven aan kinderen van 2 tot 5 jaar, dwz 1 mg om de 4 tot 6 uur met een maximale dosis van 6 mg per dag. Kinderen van 6 tot 11 jaar krijgen gewoonlijk 2 mg om de 4 tot 6 uur met een maximale dosis van 16 mg per dag.

Als het kind 12 jaar of ouder is, geef het medicijn dan om de 4 tot 6 uur ongeveer 4 mg oraal. Over het algemeen is de maximale dosis die nodig is voor kinderen van 12 jaar en ouder 32 mg per dag.

Lees ook: Jeuk en keelpijn? Dit kan de oorzaak zijn van een droge hoest, weet je?

Wat te doen bij een overdosis?

Als u een ernstig geval ervaart, zoals een overdosis als gevolg van CTM-medicijnen, neem dan onmiddellijk contact op met uw plaatselijke zorgverlener of ga naar de dichtstbijzijnde spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

Gewoonlijk zal de behandeling van een overdosis onmiddellijk worden uitgevoerd om te voorkomen dat het probleem dodelijker wordt. Daarom, als u een dosis geneesmiddel bent vergeten, neem dan de vergeten dosis zo snel mogelijk in.

Als het echter bijna het tijdstip van uw volgende dosis is, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar het oorspronkelijke schema. Zoveel mogelijk de dosis CTM-medicijnen niet verdubbelen, omdat dit kan leiden tot een overdosis als deze wordt voortgezet.

Let altijd op de instructies voor het gebruik van het medicijn die de arts geeft om een ​​overdosis te voorkomen. Symptomen kunnen verdwijnen als het gebruik van medicijnen in overeenstemming is met het voorgeschreven recept. Verbeter ook uw levensstijl om gezonder te zijn, zodat andere ziekten het lichaam niet infecteren.

Breid de consumptie van gezond voedsel uit om de voedingsstoffen van het lichaam aan te vullen die niet voldoende zijn. Oefen ook regelmatig, zodat de gezondheidstoestand van het lichaam behouden blijft en het binnendringen van ziekten gemakkelijk wordt voorkomen.

Controleer uw gezondheid en die van uw gezin regelmatig via Good Doctor 24/7. Zorg voor uw gezondheid en die van uw gezin met regelmatig overleg met onze arts-partners. Download nu de Good Doctor-applicatie, klik op deze link, OK!